Jdi na obsah Jdi na menu
 


kniha stínu


Kniha stínů je mocná kniha, ve které jsou všechna kouzla!!

Kouzlo na vyvolání síly tří
Poslyš řeč čarodějek
Tajemství, co skrývá noc
Poznej jména nejstarších bohů
Slova těch nejsilnějších kouzel
Svědkem je mi tato chvíle
Obracím se k staré síle
Dej velkou moc nám sestrám třem
Chceme mít moc
Dej nám sílu

Kouzlo na poražení Jeremyho (nefungující)
Láska se rozplyne a zmizí z mého života a mého srdce
Nech mě být Jeremy a už se nikdy nevracej

Kouzlo na poražení Jeremyho (funkční)
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí
Tři spolu stojí síly si spojí

Kouzlo na poražení Javny
Na nás pohleď oko zlé,
zkáza tvá se přiblížila.
Skloň se před silou trojí jedinou.
Zmizte oči zlé a prokleté.

Kouzlo na poražení Morfovačů
Když v kruhu jenž je tvým domovem
Klid je pryč, zlo všude jen
Tak znič vše živé, pomoz zas
Nás tří sester vyslyš hlas


Kouzlo k upoutání lásky

Volám tě, volám tě
Já královnou jsem teď tvou
Tys můj bohatýr
Mé přání ať se vyplní    

Přivolání Kali
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
Přijď ke mně Kalí
já tě volám Kalí.
  

Kouzlo pravdy (po 24 hodin)
Ti kdož chtějí jen v pravdě žít,
musí svá tajemství odhalit.
Nechť tak činí den a noc
pak ať pamět stratí moc.
Kdokoliv teď v domě jseš
už neuslyšíš žádnou lež.
  

 


Kouzlo k uvěznění Matthewa
Buď mimo žití
buď mimo čas
Nechť žal a bolest teď
pouze znáš

Kouzlo k přivolání Melindy Warrenové
Melindo Vorenová!
Krvi naší krve
pra-pra-pra-pra-pra-pra-prababičko
voláme Tě

Kouzlo k vrácení Melindy Warrenové
Melindo Vorenová
krvi naší krve
jsi volná.

Kouzlo na vrácení své moci
Odkud přišla vracíme svou moc,
jak odeznějí slova zmizí naše moc.
  

 

Kouzlo na odstranění problémů (nefungující)
Zavoní čirá vůně šalvěje
Do široka, do daleka
Mé problémy odvěje
  

Kouzlo na poražení Bubáka
Já jsem světlo
nestane se aby zlo mně smetlo
mezi stíny zas vrať se dolů
nebudeš nikdy mít tuto z Halliwelů
běž pryč a zmiz mi z očí
tma už není zlá noc končí.
  

Kouzlo na ztrojnásobení síly
Vezmi prosím mou moc
Jí požehnej
Trojí sílu mi dej
  

Kouzlo pro zrušení dohody (cesta do minulosti)
Pro dohodu, která neměla se stát
my žádáme tě musíš nám pomoct dát
a tam kde to všecko začalo tam čas odeslat
  

 

Kouzlo pro cestu zpět
Nechť všechno má svůj čas
a všechno své místo zase
navrať zpět co změnilo se
v prostoru a čase.


Kouzlo na poražení Nicholase
Levandule,mimozo bodláky vy spolu
zažentě zlo pryč.
Rozprašte ho na tisíc kousků
strať se Nicku na vždycky se znič.

Kouzlo na poražení Jacksona Warda (funguje jen když je kouzlící ve stejné sféře s duchem- umře)
Prach prachu,
duše duši
Vezmi jeho duši
znič to zlo
  

Kouzlo na prohození dovedností
Co je Mé bude Tvé.
Co je Tvé bude mé.
Moc změní místo své.
Odevzdávám svůj dar vzduchu,
At' odnese ho k tobě hned
 

Kouzlo na urychlení času
Proudy času ke mně spěchejte
dejte mi křídla
zrychlete můj běh
Svému osudu ať letím vstříc
Zítřek ať je teď
  

Kouzlo pro vytvoření dveří
Když překážka v cestě vězí
Zaklepej a ihned zmizí

Kouzlo chytrosti
Duchové, ať všechna slova chápu teď snáz
Vědění ať vstoupí do mě v jeden jediný ráz
Čtyřiadvacet hodin od sedmi do sedmi
Budu teď znát ode všech slov všechny významy
PS: Nebudu z toho mít osobní prospěch

 

Kouzlo pro přenesení do obrazu
"Absolvo amitto amplus brevis semper meo" 

Kouzlo pro opuštění obrazu
" Verva Omnes liberant" 

Kouzlo na přilákání Sukuba (změna ženy v muže)
Mocnosti nebezké i pekelné
zbavte jí touhy nečisté.
Sejměte zní krutou moc
ať v ohni zmizí ještě tuto noc.

Kouzlo pro zbavení čarodějné moci
Než přejde temná hodina půlnoci
Zbav je vší jejich moci

Kouzlo pro čtení cizích myšlenek
Jak plamen stíny proniká a pravda strachy skučí
tak vyjev skryté myšlenky mým duševním uším.
Nechť kouř této svíce vnikne v každý kout
a ty nejvnitřnější hlasy dá mi zaslechnout.

Kouzlo procitnutí (na Piper)
Zlá krev i spavá nemoc
odejdi hned nebo přes noc.
Zastav ten věčnej sen
ať nákaza vyjde rychle ven
a přejde do loutky
po které nikdo netruchlí.

Kouzlo k přeměně zvířat na muže (nefungující)
Po úderu dvanácté čtyřiadvacet spočítej
Tak dlouho kouzlo platit může
Mému osamělému srdci radost dej
A změň mám tyto dary v muže

Kouzlo k přeměně zvířat na muže (fungující)
Po úderu dvanácté čtyřiadvacet spočítej
Tak dlouho kouzlo platit má
Mému osamělému srdci radost přej
A očaruj dary, které ti dám

Kouzlo k přeměně lidí na zvířata
Podivné kejkle tu ve hře jsou
ač na pohled to celí lidé jsou,
být zvířetem kouzlo jim dej!

Obrácené kouzlo proměny…
Hned použité kouzlo vrať,
tak jako před tím vše je ať

Kouzlo pro přenesení do minulého života
Okovy místa a času ať padnou
můj duch nechť vzlétnout smí
a smrtelné ruce mé
ať obejmou můj život minulý.

Kouzlo pro přenesení do minulého života upraveno Phoebe
Teď už ducha minulého
přenes opět v tento svět
v toto místo v tuto chvíli
toho současného pošli zpět

prokletí Phoebe sestřenkami (Prue a Piper)
Zlé čáry se od tebe řítí nechť
sami sobě čelí
a zničí tento život
v každém byť i příštím.


Kouzlo, které mělo dát Piper znamení k nalezení pravé lásky
Já teď prosím mocnosti veškeré
ať sestře znamení se dostane
konečně už pochopí
kde láska její pramení.

Kouzlo k přivolání štěstí
Od bolesti a smůly tvé
milá Maggie teď zahazuji klíč
raduj se štěstím svým
jsi z toho pekla pryč.

Kouzlo na vyvolání Cryta
Z dávných a temných nocí
démona Cryta k sobě voláme
z hlubin čarovných mocí
před jeho silou se skláníme

Kouzlo k přivolání magických sil čarodějek
Přijď k nám čarodějná moci
sílo mocnější než celý svět
spěj nám rychle ku pomoci
a nevracej se už nikdy zpět.

Kouzlo na poražení Cryta
Co stalo se odestát se může
odešli toho ducha zpět
a zbav ho navždy jeho kůže.

Kouzlo na poražení Demona Iluzí (nefungující)
Ať navěky se slehne zem
po zlu které přišlo sem,
kouzelný mám v ruce klíč
co odešle stvůru pryč!

Kouzlo na poražení Librise
Zlý démone Librisi
zhyň a ztrať se přeju si

Kouzlo na poražení Démona Anarchie
Rozsévači sváru zde není tvůj svět
ať ta slova míru doženou tě zpět

Kouzlo na vysvobození Prue z jiné astrální sféry
Rozsévači sváru přijmi naší víru
vyslyš naše slova a dopřej světu mír

 

Kouzlo na zviditelnění víl a trollů
V této mezidobě v temném domě,
vzýváme síly v sobě
tři stojíme tu a velíme
nebytelného prosíme
by z nebes k nám prohlédl
a k cíly našemu nás dovedl

Kouzlo na odejmutí empatie
Osvoboď emaptika
uvolni jeho dar
ať je zbaven veškeré bolesti
(vytvořeno a vyvoláno Prue)

Kouzlo k likvidačnímu lektvaru na Baltazara
Duchové vzduchu, lesa moře
zbavte nás od démona hoře
duchu tmy a světla
zažeňte ho zpět do pekla

Kouzlo k přivolání Baltazara
Magické síly černé, bílé
nadešla vaše chvíle
ať je noc či bílý den,
přiveďte démona Baltazara sem

Kouzlo k zničení Alchymisty
Vzuch buď vzduchem země zemí
alchymista nic nepromění
Ďáblem pekla zplozený
ať je hned ohněm spálený

Kouzlo k zničení Terry
Tělo vyvrhni jedovatou esenci
světlo lásky ať ukončí její existenci

Kouzlo na zničení Eamese
Eames nyní zaplatí odplatu oběti
Natalii zdar Eamesovi zmar
moci změny byj do stěny
odmítám tvé odražení

Kouzlo pro hledání ztracených věcí
Duchové vůdčí, prosím vás o milost,
dejte, ať smím prohlédnout nad jasnost
veďte mě nyní k tomu co hledám
dete ať v mysli opět pokoj mám

Kouzlo pro nalezení Toma
Ukažte mi cestu, kterou jít mám
ať spásu tomovi a Prue mír do duše dám

Rušící kouzlo na hledání ztracených věcí
Vracím času to, co jsem já najít nechtěla
ať je to pryč z mysli, z těla

Kouzlo k přimění Prue a Zila poslouchat rozkazy Dantalian
Touto knihou kouzlo spřádám,
všechnu bolest na ni vkládám
ať jen trpí

Koulo na zničení Dantalian
Sílo světla, magická moci
uvrhni děj 

Svatební kouzlo :)
Srdce tobě,
tělo tobě
vždy a na věky
tak staniž se

Kouzlo k přivolání anděla smrti
Duchové moře, z písku hrady
ať je hned anděl smrti tady
posílám svůj verš po větru
větře, přiveď smrt, ať je ihned tu

Kouzlo ke zničení Hledačů
Vraždou nybaté znalosti
jsou krutý nepřítel moudrosti
mysl planoucí kradeným ohněm
budiž teď svým vlastním hrobem

Kouzlo pro zničení Stína
Devětkrát znova zemřít chtěl
necítil bolest, dýchat směl
ať je teď lapen do kruhu
a v bolesti pozná záhubu

Kouzlo k přivolání Baltazara
Síly kouzel černé, bílé
teď nadešla vaše chvíle
ať ho skrývá vzduch či zem
přiveďte démona Baltazara sem

Kouzlo k vystopování Banshee
Ať její křik, jež krmí žal,
jenž přináší jen smrt a zmar
slyší ti, kteří ji hledají
a zastavit ji spěchají

Kouzlo na zničení Shaxe
Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem

Kouzlo na zničení Shaxe
Duchu vzdušných vírů,
tady nemáš sílu
nezůstaň tu se svým zlem,
smrt tě s tímhle kouzlem vem

Kouzlo na obživnutí Prue 1.
V tuto noc a v tuto chvíli,
vzývám vás staré síly
Vraťte mi mou sestru,
a vraťte nám moc tří

Kouzlo na obživnutí Prue 2.
Povstaň čarodějek moci sílo,
ať povzneseš naše dílo
Vzývám tě vrat se k nám,
ať zas všechnu sílu mám

Kouzlo na obživnutí Prue 3.
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev zpět volám tě

Kouzlo na vyvolání ducha(Seance)
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici

Kouzlo na odeslání inspektora
My voláme duchy ke zla produktu,
ať ho přenesou hned do Timbuktu

Odkrývací kouzlo
Zaklínám vás kouzel síly,
Odhalte ty co se skryly
předejte sílu věci té,
rozpoznat zlo ukryté

Likvidační kouzlo
Ať se ten co je pohrdaný,
promění v sen,
a co ho hyzdí ,
ať z něj vyjde ven

Kouzlo na podporování kompromisů
Moje slova ať mu projdou myslí,
ať se tvrdohlavec rozmyslí,
ať přísnost jeho roztaje,
a prodloužení,ať tu je 

Kouzlo na zavolání fúrie Piper
Sester moc zase sílí,
po nevinných neviděna pílí
Kdo slyšíš nás tak přijď blíž,
přijď k nám přijď a spočiň již
Krev za krev vyslyš můj hlas,
krev za krev a vrať se zas 

Zvratné kouzlo
Vůdčí duchu,vyslyš mě,
zruš tu kletbu,a to hned 

Kouzlo na zničení Gamilla
Myslí malý,
velký zlem.
teď bolest jiných,
sám poznat měj

Kouzlo zlé čarodějky
Přiveď mě a prince v jedno,
ať konečně klesne na koleno
Vzývám ho ať stane vedle,
jako milovaný ženich jejíž přisoudilo mi nebe

Kouzlo na zničení šokaře
Zmiz my čarodějky na tebe voláme,
a tím teď taky ti poslední ránu dáme

Kouzlo na zničení Chameleóna
Zlo kryjící se nocí,
toto kouzlo je mou mocí
Přestaň měnit svou podobu,
kouzlo tě pošle do hrobu

Kouzlo k nalezení Piper
Čarodějek dobrých sílo,
zastav zrádné kletby dílo
Volná ty přijď k nám blíž,
přijď a nevzdaluj se již
Krev za krev vzývám tě,
krev za krev volám tě 

Kouzlo na propojení myslí
Život za život,
mysl k mysli,
našeho ducha ihned vyšli
Naše duše na cestu jdou se dát,
k té čí mysl chceme znát 

Kouzlo na vrácení sil
Odkud sem přišli,
tam je vrať,
zatrať slova,
moc mou ztrať 

Kouzlo na vidění múzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
rozežeň zraku mého svíci

Kouzlo na přenesení k múze
Tvořivosti sílo,
pomoz konat dílo
Světlo tvé v prstenu nezáří,
ať je teď rozsvítí síla moci tří 

Kouzlo na zničení Devlina
Zlo zákeřný vrah,
temného podsvětí syn
Dobro vyslyš nás,
čarodějky staré jíž teď voláme,
Zlý čaroději zhyň 

Kouzlo na zneviditelnění múzy
Jako tvůrčí víla,
zjev se mi tvá síla
Světlu jež ti svítí v líci,
ať rozžehne zraku mého svíci 

Kouzlo o přesvědčení Glena
Mysl a tělo,
ať zvlétnou do výše nevídané
rozumu jeho,
ať teď dostane se nebe pravdy nečekané

Kouzlo na zavolání ducha Angely
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé stany,
zjev se po mé pravici,
překroč věčnou hranici
Duchu milované Angely,
žádám si tvé vedení,
žádám tě o spojené,
zjev se mezi námi 

Kouzlo na zničení Ludlowa
Svěží vánek,
razí cestou květů ve sny,
Ludlow je zničený

Kouzlo na zavolání sil
Moci čarodějek vstaň,
kouzlo mocné hned se staň
Voláme tě přijď k nám blíž,
přijď a zůstaň již

Likvidační kouzlo
Ať se objekt její touhy vrátí k ní,
a její trápení ať víc nikdo nevidí 

Kouzlo na zničení Zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší 

Kouzlo na touhy srdce
Mám slabou vůli
Však silnou lásku,
odpověď hledám na otázku
Ať slova stráví oheň teď
A v srdci svém ať najdu odpověď

Kouzlo na zničení Kurzona
Z lůna když vyzvedlo tě peklo,
na zemi se vše tě zřeklo
Nechť tě nechce ani nebe
Vzít,ať uchráníme sebe 

Likvidační kouzlo
Ať se objekt její zloby rychle rozplyne,
a důvod její ať už nevidíme

Kouzlo na zničení duchů
Popel popelem,
duch duchem
Vem jejich duši,
ať pozře je zem.

Kouzlo na zničení Harpie
Bolesti, v které tě
zatrácíme
Démona pošli
na onen svět

Kouzlo na získání sil Zdroje
Holus into exitus omne

Kouzlo na zničení Zdroje
Prudence,Patricie,Penelope,
volám k nám sílu čar a světla,
ať vaše moc stojí na straně naší
a aby ten Zdroj všeho zla ze světa smetla

Kouzlo na přivolání Piper-necelé
Moci čarodějek ustaň
a nevídané hned se staň

Kouzlo na odebrání dítěte
Dej mi sílu,
dej mi tu moc,
to dítě vzít si,
v tichou noc
temná sílo,
vem svůj lup,
do mne s ním vkroč
a vstup

Kouzlo Moci Tří
Moci tří teď propusť nás,
Moci tří teď propusť nás,
Moci tří teď propusť nás

Kouzlo na nalezení ztracené lásky
Ať jsi kdekoli,
lásko má,
čas i dálku,
má duše
i srdce překoná

Kouzlo na návrat Phoebe
Vrať se lásko,
ať kdekoli jseš,
v čase a prostoru,
tady se zjev

Kouzlo na nalezení mořské pany
Vodo, ze všech moří vzejdi,
tu jež unikla mi, na zemi najdi
Jdi tam, kde vichry nesou zkázu,
pak desetkrát na ni padni jak za starých časů

Kouzlo na přenesení k Mořibabě
Voláme čarodějné síly mocné,
najděte sídlo moři baby nestné
Zaměřte chi, ať čakry se naplní
přes kruté moře nás zaveďte k ní

Kouzlo nebojácnosti
Bez sebe, stísněná, plná strachu
panika ve mně roste, až neslyším
Musím to potlačit, abych mohla dýchat,
strachu mě zbav pro ty, co jsou mi vším

Kouzlo na cítění Phoebeiny vášně
Otevři Coleovi srdce Phoebeino,
odhal tajemství, které skrývá
Běh, oheň vášnivé lásky,
a
ť pocítí bolest touhy která jí zžírá

Kouzlo na zničení Necrona
Přiliv zla na zem útočí,
věčné tmě vstup pokyne
My, síly dobrá svíráme v náručí,
to zlo v nich ať zahyne

Kouzlo k uvěznění Osgooda v zrcadle
Svobodu a vlastní vůli teď v zrcadle ztratíš,
mé příkazy plnit budeš a nikdy se nevrátíš

Kouzlo k probuzení Paige-Nefunkční
Slyš náš hlas pro ty, co padli,
vyčisti je, přiveď k probuzení,
ať jed v čemkoli snědli

Kouzlo na zničení Orina
Marino, Tereso, Lydie,
Cikánky rodu Nicolievů stůjte teď při nás,
zničte toho démona dnes a v tento čas

Kouzlo na zničení Barbase-Nefunkční
Prudence, Penelope, Patricio, Melindo, Astrid, Heleno, Lauro a Grace,
Halliwellovi čarodějky stůjte při nás,
zničte démona zla hned v tento čas

Kouzlo na zničení démona z minulosti
Démone pekel stvoření,
dech smrti tě v popel promění

Kouzlo na odebrání schopností sester
Než se večer sejde s nocí,
zbav je všechny jejich mocí

Kouzlo na zničení Bacarry-Nefunkční
Černý kouř a bílý plamen,
přeměň jejich maso v kámen

Kouzlo na vyvolání ohnivých koulí
Indendiaries globus

Hledací kouzlo
Jasnozřivé taje zjevte nám,
ve kterých místech hledat mám
.
Kouzlo na zbavení duše Phoebe z jejího těla-Nefunkční
Společně v čase už nikdy víc,
vypuď jejího ducha
a nenech z něj nic

Kouzlo na zbavení duše Paige z jejího těla
Kde jedna přebývat může,
tam dvě různé duše dlí
teď moci tří zachraň tělo
a dej ať Paige volnost mít smí


Kouzlo na odebrání Phoebeiných schopností
Dříve než ji pohltí zlo pekelné,
nechť zbaví se své síly čarodějné
Ať Phoebe právě v této chvíli,
zbaví se své čarodějné síly

Kouzlo na vrácení Nexuse do podzemí
Jsem silná a ty mě nikdy neporazíš
Vra
ť se do temnot tam kde zlo je,
tahle Phoebe nebude tvoje
Jdi pryč už mám svou moc,
a vezmi sebou tu černou noc

Kouzlo na vyvolání Nexuse
Natum adai necral daya intay layok


Kouzlo na vyvolání Šamana
Z pout se chceme vymanit,
ze zlých kouzel zpletených
Zbav nás kouzel, šamane,
teď z temnoty tě voláme

Kouzlo na vrácení domu
Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci, aby existence na své místo znovu vklouzla

Kouzlo na uspání
Teď vykročme z denního bdění
a vraťme se do hlubin snění

Kouzlo na vrácení Jednorožce-Nefunkční
Vezmi to zvíře
a dárci ho odnes,
pro matku i dítě,
byl by to otřes

Kouzlo na zničení Doris a Cronyna
Zvíře z legend, pověstí,
dej moc slouhům se vznésti
a toto zlo ze světa smésti

Kouzlo na vyvolání štěstí ze zlatých nugetů
Slainte is tainte

Kouzlo na opravení věcí
Osobní prospěch, kdo se ho bojí,
ať je ten svetr zas jako nový

Kouzlo na nalezení štěstí
Aby naše štěstí,
finance se zbláznily,
zažeňte mé věřitele,
alespoň na chvíli
Vysílám kouzlo aby našlo štěstí,
doufám, že to pro mě nový život věstí

Kouzlo na vyvolání duhy
Goneiri umbohli aht

Kouzlo na vzpomínky
Ať je pravda vyřčena
a vzpomínky,
ať ze tmy zapomnění vystoupí
a zlobu zaženou

Kouzlo na proměnění někoho ve strom
Jak plynou roční období,
tak život se vždy obnoví
Až skryjí ho rovy,
zas tvar příjme nový,
tak dej kořeny démonovy


Kouzlo na vyvolání jednoho z vůdců duchů
Démoni žijící v zánětech noci,
teď vás uzří čarodějek oči

Kouzlo na vyvolání ducha
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou

Kouzlo pravdy
Pro ty, co pravdu rádi objeví,
otevři srdce
Tajemství, ať se vyjeví
Od teď než bude znovu teď,
pak vzpomínka, ať zmizí hned


Kouzlo na zničení ducha
Popel popelem,
prach prachem,
vem jeho duši,
ať pozře ji zem

Kouzlo na vyvolání všech Halliwellů
Já volám vás přes prostor a čas
Rodu Halliwellů ženy, matky, dcery, sestry, přítelkyně,
co provázíte života našeho radosti a steny
Přijďte mezi nás do domácí svatině,
a
ť dítě ve vás má do dobra průvodkyně

 

 

Kouzlo na zničení Trok-démona
Z jiných světů,
blízkých i vzdálených,
ať démon dvouhlavý
zas zmizí v nich

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla (Vymazalo Piper paměť)

Spoutané síly a city
v srdci čarodějky ukryté,
pomoc jí muka překonat,
paměť, ať řekne své


Kouzlo, aby si Piper vzpomněla-Nefunkční

Kouzlo bylo vyřčeno,
nech ho pominout,
skutečnost se má vrátit do svých pout

Kouzlo na proměnění Oscara zase v člověka

Volám k sobě Halliwellky,
spojme naše síly,
zlé kouzlo obrátit se může,
dáme věci do pořádku,
ze psa uděláme zase muže

Kouzlo, aby si Piper vzpomněla
Pipeřino srdce by odhalit mělo,
co jenom Phoebe cítit může,
ať k srdci se přidá Pipeřino tělo,
vždyť bolest někdy přinese růže

Kouzlo na vzpomenutí (vrátilo čas)
Kouzlo naše obrať čas,
ať se paměť vrátí zas
Všem démonům odoláme,
úklady zla překonáme

Kouzlo na zmizení mostu
Ať se všechno, co tu máme,
hned rozplyne v dým
a tenhle most, co tu stojí,
ať už nevidím

Kouzlo na nahlédnutí do jiného místa
Nahlédnout dej do temné noci,
ukaž mi ty,
co mám v moci

Kouzlo na změnu identity
Po tichu a v okamžení,
ať se černé v bílé změní
My jsme ony, kdo je víc?
Ony tři už nejsou nic

Kouzlo na přivlastnění schopností
Kouzelnice jsme teď my,
máme jejich podoby
Čarodějné schopnosti,
ať je opustí

Kouzlo na vrácení schopností
Kouzelnice jsme zas my,
vrátí se nám podoby
Čarodějné schopnosti,
ať je rychle opustí

Kouzlo na nalezení Paige
Veď mě tam,
kde krev její tekla,
ať zachráním Paige z bolesti pekla

Kouzlo na vyvolání ducha
Neznámý duchu,
tebe voláme,
osvobodit tě toužíme
Prostor a čas teď překroč k nám,
pro naši pomoc,
přijď si sám

Kouzlo na nalezení ztracené sestry
Krvi mé krve volám tě,
Krvi mé krve přijď ke mně

Kouzlo proti cítění-Nefunkční
Kouzlo čarodějek Halliwellových,
chraň mé sestry před následky moci mí

Kouzlo na uklizení nepořádku
Ať nepořádek, ten se změní v sen,
tak jako temná noc přechází v den

Kouzlo na vyvolání Zahna
Voláme starodávné síly,
ať jeho duši zachránit píli

Kouzlo nezranitelnosti
Seber síly z mého osudu,
vším, co potřebuje,
obdař tohoto hrdinu

Kouzlo na přivolání Knihy Stínů
Prastarou volám teď moc,
v hodině nejtemnější na pomoc
Kniha ať se zjeví v místě,
kde bezpečné má útočiště

Kouzlo na cestu do minulosti
Slyš tento verš,
slyš má slova,
v naději, kterou má mysl chová
Pošli mě zpět, ať najdu zase,
co přeju si najít v místě i čase

Kouzlo na navrácení schopností
Moc čarodějek, ať povstane,
svou moc pošle přes nebe
Co vzala mi moc nečistá,
teď zpět ke mně přispěchá

Kouzlo na vyvolání ducha
Slyš má slova,
slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany
Zjev se prosím přede mnou,
překroč propast bezednou

Kouzlo na přeměnění pendreků v květiny
Zažeň tu zlost,
nenávist staletou,
ať jejich pendreky teď rozkvetou

Kouzlo na svádění
Pojď jsem k nám a nech se svést,
ať se zdaří naše lest
Už jsi náš,
tak otoč klíčem,
sestra má tě spoutá chtíčem

Kouzlo na vyvolání zla
Ať temná noc obrátí list,
ať vstoupí zlo do těchto míst

Kouzlo na očarování láskou

Kéž mír a láska z hvězdného světla,
na holubích křídlech ti do srdce slétla

Kouzlo na zničení černokněžníka
Už je tu čaroděj přebytečný,
tak ať je teď něčím užitečný

Kouzlo na zničení Slizu
Spojenou trojí silou,
ať všechny zlé moci zhynou

Kouzlo na vytvoření dokonalého muže
Ať dokonalý muž se zjeví,
co se ideálním jeví
V zdravém těle duch má zdravý,
pro sestřičku musí být ten pravý

Kouzlo na vytvoření hostiny
Piper má den, krásná novina,
stolečku prostři se, ať je hostina

Kouzlo na vyčištění karmy (původně aury)
Čarodějný ohni,
ať jsi kdekoliv,
nebeský proude skrze vír plyň
vyčisti karmu od zloby
a minulosti černá teď navždy zhyň

Kouzlo na zničení Roje
Démony, které se kolem nás rojí
znič v tom, z kterého pocházejí

Kouzlo na zničení jezdce
Moci tří, volám tě dnes,
Vrať nám těla,
obrať role
a skonči ten odporný děs

Kouzlo na vyvolání sestry
Duchu sestry,
volá náš hlas,
vykroč ze stínu a navštiv nás

Kouzlo na probuzení teenagerské Phoebe
Všechny vaše posměšky budou po zásluze potrestány

Kouzlo na udělání z bývalých spolužáků opět teenagery
Minulost je budoucnost
a budoucnost je minulost
Spolužáci, vítejte do nejvyšší třídy

Kouzlo na vyvolání plamenů

Ať pouhá iluze plamenů jen,
teď vyžene je vozu ven

Kouzlo na potrestání
Když rozum a cit není dán,
buď je skutek potrestán

Kouzlo na změnu obličeje
Chceš mít v tváři nový rys,
ať ji máš jak půvabný Chris

Kouzlo na proměnění zpět ve skřítka
Ty, kdo chceš být zase malý,
změň se zpátky, nic to není
Ty, kdo našel jsi mě tady,
změň se zpátky v okamžení

Kouzlo na vyvolání štěstí ze zlatých nugetů

Slainte is tainte

Kouzlo na zapálení květin
S květy už je ámen,
ať tam hoří plamen

Kouzlo na vyvolání koncilu
Di! Ecce hora! Uxor mea me necabit!

Kouzlo na zmizení
Ať příčiny obav jeho se změní
a počin stopa tu k vidění není

Kouzlo na vrácení domu
Ať napraví se chyba mého kouzla,
chci, aby existence na své místo znovu vklouzla

Kouzlo na vytvoření dokonalého muže
Ať dokonalý partner vchází,
už mi dlouho schází
Ať mě v záři svíček zdraví,
ať se dostaví ten pravý

Kouzlo na zničení členky kultu Démon Atrix
Kdo jednou selže v službách mích,
stihne ho trest za jeho hřích
Tato ať shnije za živa,
v horoucích peklech,
ať pobývá

Hinduistický obřad
Vignesh variaia varadaia sukhapriyaya,
yakundendutusharahara dhawala, om, sahana vavatu...
Vignesh variaia varadaia sukhapriyaya,
yakundendutusharahara dhawala, om, sahana vavatu...
...a teď je kruh symbolem
Země, slunce a vesmíru,
volám na bohy, stvořitele všeho,
aby požehnali tomuto posvátnému svazku a posvětili je ...
Motivační síla za božskou,
síla božské vášně navždy.
Síla lásky.

Kouzlo, které dalo Piper a Lea do pořádku
Voláme na smrtelníky na Zemi
a Bohy, kteří nás řídí,
ale zde už být nesmí.
Hledáme Boží sílu,
která je oddělí a osvobodí.


Kouzlo k poslání Lady Godivy zpět do její doby

Ze Zemí daleko v čase a vesmíru,
teď vezmi ji z našeho místa,
kdo kde tu přebývá, tam musí zůstat,
pošlete ji zpět do své sféry.

Kouzlo k přenesení Lorda Dysona k sestrám
Hledáme zlo k osvobození,
vrať toho démona před nás tři.

Vyvolávající zaklínadlo na Lady Godivu

Kde králové kdysi žili, žila i ona,
ať zjeví se zde nahá žena z jedenáctého století.

Vratné kouzlo
Doba pro všechno a všechno na místo,
ať vrátí se zpět s čím se hnulo v čase a vesmíru.

Kouzlo k přivolání babičky
Slyš má slova, slyš mé steny,
duchu mrtvé z druhé strany,
přijď k nám a zůstaň tady.

Kouzlo k vyřešení sourozenecké rivality
Odevzdávám velkou žárlivost do temné noci,
ať už mezi sebou nebojují tito sourozenci.

Mrazící kouzlo
Ať tahle dívka, která pořád čilá je,
zmraz její slova, ať led pozná na sobě.

Vratné kouzlo sourozenecké rivality
Navrať z knihy tohle kouzlo
a navrať, prosím, co bylo... vzato.

Požehnání Chrisovi
Volám mimo prostor a čas,
matriarchy z řad Halliwellů,
matky, dcery, sestry, přátele,
moc naší rodiny bez konce.

Kouzlo k vyvolání Fontány mládí
S těmito oběťmi tě volám,
Bohyně plodnosti,
pozvedni se a ukaž pravdu nám,
dej nám dar věčné mlad

Zvrácení Ochranného kouzla
Ukaž mi co zlo vidí,
záhy světelnou rychlostí.

Kouzlo na osvobození Zankoua
Lexonéro bestía. Lexoneró.

Kouzlo na vyměnu schopností
Co je mé, je teď tvé.
Co je tvé, je teď mé.
Sdílím svůj dar za sebe.
Prohoď naše síly,
za mně na tebe.

Kouzlo na přivolání Černokněžníka
Černokněžníku z temnoty,
démone strachu,
volám tě, zjev se mi.

Kouzlo na přenesení k duším, jež uhořely v Kabaretu Fantom
Osvoboď naše duše z jejich úkrytu,
zaveď nás ke ztraceným přízrakům,
dej nám čas, ať najdeme jejich žal,
a kvapem nás vrať zpět,
ať můžeme jít dál.

Kouzlo na osvobození se z kabaretu
Vita brévis abraxis!

Vyvolání Nexusu
Natúm adanecral,
danain tanlanok.

Kouzlo na zahnání Nexusu
Jsem světla svit
kterému se nelze postavit,
vrať se do temnot, kde stíny dlí,
tam je tvé věčné obydlí.

Kouzlo na výměnu duší
Ekatým lous,
íkat a demrahceno,
edartmeht won.

Rituál k navrácení duše
Pramen vlasů pomůže nám vyhrát,
sestře duši zpátky vrátit,
démona nemilosrdně vyhnat,
zlé čarodějnice plány zhatit.

Kouzlo na prozření, co Wyatta trápí
Pomoz této matce dozvědět se,
co se děje uvnitř jejího malého chlapce.
Skrze jeho němý ret,
nechť na nás promluví jeho vnitřní Wyatt.

Kouzlo k navrácení medvídka k dobru
Ďábelská skvrno již jednou odkrytá,
odnes prokletí pryč na místa daleká.

Navrácení Wyatta do jeho doby
Syn z budoucnosti,
syn z minulosti,
viděl znovu, co již jednou se stalo,
vrať ho zpět do své doby,
hned co odejde,
dej vše zpět do své podoby.

Vzývání Nexuse
Natúm adanecral,
dayain tay layok.

Kouzlo na předělání Zankoua ve zvíře
Něco je v našem domě zlého,
udělej hned prase z něho!

Navrácení lidské podoby
Kouzlo ihned zvrať,
do mé podoby mě vrať.
Nařizuji ti kouzlo abys ze mě zklouzlo.

Přesvědčení knihy stínů, že jim stále může věřit

Moc tří nás osvobodí,
Moc tří nás osvobodí,
Moc tří nás osvobodí.
Kouzlo k vyvolání Nexuse
Natúm adanecral,
dayain tay layok.

Kouzlo na zničení Zankoua a zároveň zahnání Nexuse
Ze starých časů se tato moc zrodila,
aby všechno měla,
ale nikdy nevládla.
Hned ji zatrať beze slitování,
pro tuto moc už zde místo není.

Kouzlo na změnu vzhledu
Volám prastaré síly,
ukryjte nás teď na delší čas.
Skryjte nás dobře a důkladně,
ale ne před naší rodinou.


Kouzlo na vyvolání Zdroje
Voláme tě z místa, kde tě zničily,
přiveďte pána Zla zpět!

Kouzlo na vyplnění snů zamilovaných
Veď mě tam,
kde krev její tekla,
ať zachráním Paige z bolesti pekla!

Kouzlo na vyvolání ducha
Slyš tato slova, slyš můj rým,
posvěť ty dva v tento čas,
osvobodit tě toužíme.
přenes je oba do náruče,
pomoz jim posvětit jejich lásku.

Likvidační kouzlo na Antosise
Slyš nás teď, čarodějky volají,
toho, který ničí samaritány,
mluvíme jako jedna - tři sestry,
a vypudíme tě navždy.

Vratné kouzlo na změnu vzhledu
Volám prastaré síly,
odkryjte nás teď a v budoucích hodinách,
odkryjte nás dobře a důkladně,
odhalte nás zrakům všech.

Kouzlo na vymazání paměti
Poté, co je tato krutá vzpomínka viděna a vyřčena,
nechť je tato myšlenka z mého srdce a hlavy smazána.

Kouzlo na vyvolání ztracené čarodějky
Čarodějek dobrých sílo,
cestou nespatřenou přes oblohu,
volaná ty přijď k nám blíž,
přijď sem a nevzdaluj se již.

Kouzlo na sundání pásku
Za celý svět pracovat společně,
v harmonii to musí být uvolněné.

Kouzlo na ukrytí Lea před Andělem Smrti
Skryjte ho jeho pohledu,
tak já bojovat chci,
ignoruj toho, který život loupí,
mého manžela Andělovi Smrti.

Kouzlo na přivolání Anděla Osudu
Moci tří, my vzýváme tě,
a voláme k nám Anděla osudu.

Aby medvídek promluvil
Medvídku malého chlapce,
ukaž mi jak ti je,
ukaž mi, jak se cítíš,
kdybys byl opravdový.

Kouzlo na vymění schopností
Co je mé, bude tvé,
co je tvé, bude mé,
moc změní místo své.
Odevzdávám svůj dar vzduchu,
ať přenese ho k tobě hned.

Kouzlo na přivolání Christy
Moci čarodějek sestup k nám,
překroč neviditelné skrz nebesa,
přijď k těm, kdo volají tě teď.

Kouzlo na přemístění démona do astrální pláně

Démone ohně, démone bolesti,
nechť se mi poštěstí,
posíláme tě tam,
kde astrální je pláň.

Kouzlo k vyhledávní démona Noxona
Starověké síly, my vzýváme vás,
my, moc tří,
pomozte nám při hledání,
démona, co skrývá se nám.


Kouzlo k odhalení toho, co je skryté
Gon-éirí an bótharlíe!
Ponechané štěstí odhalí, co zrakům je skryté.

Přivolání propasti
Nos dico super inconcesses, vox bonus quod malum.
Ultirusque a profugus, addo is hic, addo is iam.

Zbavení propasti

Yam is ado,
Heek is ado,
Malo cot bonus,
Moss in con sesis,
Super deeco nos.

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 82171
Měsíc: 391
Den: 8